Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27

Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering

Paragraaf 1 Definities en afkortingen Artikel 1 Definities en afkortingen In deze bijlage en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Aanvrager: bedrijf dat bij een certificerende instelling een aanvraag doet voor het afgeven van een Procescertificaat Asbestinventarisatie of een Procescertificaat Asbestverwijdering; Asbest: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 4.37, onderdeel a, van het besluit; Asbesthoudend materiaal: asbesttoepassing of asbestverontreinigingen; Asbesttoepassing: toepassing waarin asbest is verwerkt; Asbestverdacht materiaal: materiaal dat op basis van een visuele beoordeling als mogelijk asbesthoudend is beoordeeld; Asbestverontreiniging: asbesthoudend stof of restanten asbesthoudend materiaal; Asbestvezel: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren