Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Kleding ter bescherming bij vlamboog

Risico's

Een vlamboog is een geleidend pad door de lucht tussen twee geleiders en ontstaat door kortsluiting. Dit kan door beschadiging van de isolatie, verkeerde schakelhandelingen of door een fout in de installatie.

Ondanks de veelal korte duur van een vlamboog (milliseconden) zijn de gevaren die optreden bij een vlamboogincident veelvuldig en omvangrijk. Behalve geluid en drukgolf, komt een enorme stralingshitte vrij die 3e graad brandwonden kan voorzaken. Door deze hitte kan men ook in contact komen met gesmolten materiaal afkomstig van de schakelkasten.

Figuur Doordat schakelhandelingen met de hand worden uitgevoerd, staat men dicht

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren