Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. C.M. Speear
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 10 - september - 2001 (niet gepubliceerd).

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De Arbeidsinspectie constateert op een bouwplaats twee beboetbare feiten. Hij legt vervolgens op grond van de Arbeidsomstandighedenwet een bestuurlijke boete op, die bestaat uit de som van de per feit berekende boetebedragen. De werkgever maakt hiertegen bezwaar bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij voert onder meer aan dat de boete onevenredig hoog is. De Minister overweegt op 10 september 2001 dat het boetebedrag op de juiste gronden is vastgesteld en verklaart het bezwaarschrift ongegrond.

Meerdere beboetbare feiten

Feiten

Op 25 januari 2001 zag de Arbeidsinspectie (AI) dat op een bouwplaats door twee werknemers van een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren