Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Voorlichting en onderricht

Ook na een zorgvuldig uitgevoerde selectie is men er nog niet. Werknemers kunnen de middelen verkeerd toepassen, zijn onzorgvuldig in het gebruik of zijn zich onvoldoende bewust van de risico's en dragen de middelen niet consequent. Dit heeft ernstige gevolgen, in de zin dat de betreffende werknemers onvoldoende beschermd zijn en blijvende schade kunnen oplopen. Zie Figuur Afname effectiviteit wanneer gedurende bepaalde tijd geen gehoorbescherming wordt gedragen.

Figuur Afname effectiviteit wanneer gedurende bepaalde tijd geen gehoorbescherming wordt gedragen

afbeelding

De effectiviteit van gehoorbescherming neemt af naarmate men minder vaak gehoorbescherming draagt. Neemt men bijvoorbeeld gedurende de dag drie

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren