Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Systeem van veiligheids- en gezondheidssignalering

Het systeem van veiligheids- en gezondheidssignalering (‘verkeersborden’ voor werkplekken) omvat naast verbodsborden, ook gebodsborden, waarschuwingsborden, reddingsborden, borden voor brandbestrijdingsmateriaal, maar ook hand- en armgebaren.

Naast deze vormen van signalering zijn er vele specifieke manieren om door signalering te waarschuwen voor bepaalde risico’s, of op te roepen tot bepaald gedrag. Deze signaleringen kunnen een permanent karakter hebben (bijvoorbeeld borden in een gebouw, wegmarkeringen op een bedrijfsterrein of op apparatuur) of tijdelijk worden toegepast (bijvoorbeeld door spandoeken, hand-en armgebaren of een verplaatsbaar waarschuwingsbord voor bijvoorbeeld een natte en daardoor gladde vloer). Ook bij buitenevenementen is veiligheidssignalering van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren