Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Europees vastgelegde en in Nederland ‘geharmoniseerde’ normen

Er is een groot scala aan normen die de minimum eisen definiëren van de diverse maskers, filters (zie Filters), vluchtmaskers (zie Vluchtmaskers)- en toestellen etc. Het zijn Europees vastgelegde, en in Nederland ‘geharmoniseerde’ normen.

Hieronder treft u een overzicht aan van de voor dit hoofdstuk meest relevante, huidig geldende Europese, geharmoniseerde normen.

Tabel Overzicht Europees vastgelegde, in Nederland geharmoniseerde normen

NEN-EN 132:1999 nl Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Definities van termen en pictogrammen NEN-EN 133:2001 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Indeling NEN-EN 134:1998 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Benaming van onderdelen NEN-EN 135:1999 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Lijst van gelijkwaardige termen NEN-EN 136:199/C2:2007 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Volgelaatsmasker NEN-EN 137:2006 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Onafhankelijk ademluchttoestel met een volgelaatsmasker NEN-EN

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren