Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: Mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Kantonrechter Maastricht, 28 december 2016, zaak/rolnummer 4966289 CV EXPL 16-3399, ECLI:NL:RBLIM:2016:1141
  • Taakgebieden: Transportveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werkneemster was van 4 februari 2013 tot 28 februari 2016 op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst bij een werkgever. Sinds 13 november 2015 was de werkneemster ziek. De werkgever heeft het loon tijdens ziekte niet uitbetaald, omdat zij de arbeidsongeschiktheid van de werkneemster betwistte. De werkneemster stelt vervolgens een loonvordering in. De werkgever voert in die procedure aan dat de vordering niet toewijsbaar is, omdat de werkneemster geen deskundigenoordeel heeft overgelegd. De werkneemster stelt dat de oorzaak waardoor zij niet heeft gewerkt in redelijkheid voor rekening van de werkgever kwam, zij daardoor situatief arbeidsongeschikt was

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren