Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Hoge Raad 12 - september - 2003 NJB 2003, 142

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Volgens artikel 7:658 lid 1 BW rust er een zorgplicht op de werkgever die hem verplicht bij het werk zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat een werknemer bij zijn werkzaamheden schade lijdt. Maar die zorgplicht geeft volgens de Hoge Raad geen absolute waarborg. Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval of die zorgplicht inhoudt dat een werkgever een bijgewerkte risico-inventarisatie moet hebben. De werkgever kan aan zijn aansprakelijkheid ontkomen door aan te tonen dat ook een risico-inventarisatie die aan de eisen voldoet het ongeval niet zou hebben voorkomen.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren