Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. drs. P. Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Transportveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Deskundigenoordeel kan niet pas in hoger beroep worden overlegd

Een werknemer is op 7 februari 2011 bij een werknemer als monteur in dienst getreden. Sinds 2015 is hij arbeidsongeschikt. Daarna volgt een zeer moeizaam re-integratieproces. De werkgever heeft verschillende keren de loondoorbetaling gestaakt. De kantonrechter heeft op een ontbindingsverzoek van de werkgever afwijzend gereageerd. De werkgever en ook de werknemer hebben geen deskundigenoordeel overlegd. In hoger beroep oordeelt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 24 augustus 2017 dat het oordeel van de kantonrechter om de ontbinding af te wijzen wegens verwijtbaar gedrag van de werknemer juist was; er was ten onrechte geen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren