Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: P.J. Ladage
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gevaren en risico's

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten de gebruikers beschermen tegen een zeker gevaar (zie ook Voorzorgsbeginsel). Naast het begrip gevaar kennen we het begrip risico. Risico wordt in deze uitgave gedefinieerd als de kans dat een bepaalde ongewenste gebeurtenis (nadelig effect) optreedt.

Gevaar kan gedefinieerd worden als de aanwezigheid van een voor de veiligheid of gezondheid van mens en/of dier schadelijke bron. Bijvoorbeeld zwavelzuur is een zeer gevaarlijke stof. De stof is bijtend op de ogen, de huid en de ademhalingsorganen. Inademing van deze stof in dampvorm kan ernstige longschade veroorzaken.

Of deze gevaarlijke stof ook een risico vormt is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren