Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. G.S. de Haas ESQ Advocaten
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Gerechtshof 's-Gravenhage 11 februari 2011 (22-004667-10) — LJN BQ9407

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bij een bedrijf worden op meerdere data overtredingen geconstateerd van miliieuwetgeving terzake het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Daarbij heeft het bedrijf twee werknemers een ruimte (deel van de pompenzaal met een gesloten dak en minder ventilatie) laten betreden na een lekkage waarbij ammoniak vrijkwam, zonder voorafgaand onderzoek naar gevaar voor de gezondheid. Aldus heeft het bedrijf een ter bescherming van de gezondheid van werknemers gegeven voorschrift niet nageleefd. Het hof veroordeelt het bedrijf tot het betalen van een geldboete van EUR 3.000,-.

Boete voor niet meten luchtkwaliteit

Artikelen 23 en 24 van het Wetboek van Strafrecht, artikelen 1, 2 en 6 van de Wet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren