Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Antistatische kleding

Risico’s van statische elektriciteit

Wat is statische elektriciteit

Statische elektriciteit is een hoeveelheid lading (positief of negatief) die zich onbeweeglijk (statisch) op een meestal isolerend of geïsoleerd opgesteld voorwerp bevindt.

Om een duidelijk begrip over (elektro)statische elektriciteit te vormen, is het noodzakelijk om even wat verder in te gaan op de beginselen van de atoomtheorie. Alle materialen zijn in basis opgebouwd uit atomen. Een atoom zelf is opgebouwd uit een kern (nucleus genaamd) met daaromheen met grote snelheid ronddraaiende deeltjes, elektronen genaamd.

Figuur Atoom

afbeelding

De kern is positief geladen en de daaromheen draaiende elektronen negatief. Een elektron heeft

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren