Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: D. Muis
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

2. Wat kunt u met de Stoffenmanager en wat levert het u op?

Prioritering

Een bedrijf kan in de Stoffenmanager invoeren aan welke stoffen werknemers bij welke handelingen blootgesteld worden. De Stoffenmanager berekent vervolgens de aard (ademhaling of huid), mate (kwalitatief), duur en frequentie van de blootstelling. Op basis van deze beoordeling rangschikt de Stoffenmanager de risico's van de ingevoerde handelingen.

De rangschikking kan worden gebruikt bij:

    het opstellen van de RI&E en het Plan van Aanpak. Het instrument kent risicoscores toe aan handelingen met producten en reikt oplossingen aan om deze te beheersen; eerst bronmaatregelen, vervolgens verspreidingbeperkende en tot

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren