Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Nederlandse regelgeving

Voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door werknemers tijdens hun beroepsuitoefening zijn de wettelijke regels vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenregeling. De Arbowet heeft betrekking op veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid. Uitgangspunt is dat de zorg voor veiligheid en gezondheid de verantwoordelijkheid is van werkgevers en werknemers samen. In de Arbowet wordt onderscheid gemaakt tussen het publieke domein (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling) en het private domein.

In het publieke domein zorgt de overheid voor een wettelijk kader. De overheid stelt de doelvoorschriften vast. Dit is het niveau van bescherming dat

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren