Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: P.J. Ladage
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Normalisatie

Zoals reeds gesteld zijn normen in het kader van normalisatie technische en procedurele afspraken, die in een brede groep van belanghebbenden vrijwillig worden nagekomen. Het zijn goede hulpmiddelen gebleken om bijvoorbeeld constructies te beschrijven. Een bout en een moer zijn goede en bekende voorbeelden. Zonder norm voor schroefdraad zou het praktisch onmogelijk zijn om bij twee verschillende fabrikanten bouten en moeren te bestellen en er vervolgens zeker van te zijn dat de bout van fabrikant X past in de moer van fabrikant Y.

Normalisatie was in het verleden een nationale aangelegenheid die gegrondvest was op particulier initiatief, weliswaar veelal

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren