Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. N. Romijn
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Beschikking Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 14 - juli - 1997 KG 1997, 274

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bij een inspectie van een bedrijf constateert de Arbeidsinspectie een aantal tekortkomingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden. In een afsprakenbrief wordt vastgelegd dat binnen zes weken deze tekortkomingen worden opgeheven. De eigenaar van het bedrijf dient hiertegen een bezwaarschrift in. Bij beschikking van 14 juli 1997 beslist de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het bezwaarschrift van het bedrijf niet ontvankelijk is.

Eerste fase van het handhavingsbeleid: de afsprakenbrief

Feiten

Bij een inspectiebezoek van de Arbeidsinspectie (AI) aan een bedrijf wordt nagegaan of aan de wettelijke voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden wordt voldaan. Dit

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren